Öğrenci Koçluğu

Koçluk Yaklaşımı:

Koçluk seansları, koçla öğrenci arasında etik ilkelere dayalı ve profesyonel bir süreçtir. Koçlarla birebir yapılan her bir görüşme bir seanstır. Öğrenci ve koç bir konuya odaklandığında bir ya da birkaç seanslık bir çalışma sürecine başlarlar.
 
“Benim bir sorunum var…..”

Bir hedef, bir amaç, bir sonuç elde etmek, bir çözüm geliştirmek için Koçluk uygulaması gerçekleştirilir. Koçluk seansları, kişilerin çözüme ulaşmak için kendi içlerinde var olan kaynaklarını harekete geçirdikleri bir süreçtir. Koçla yapılan görüşmeler, kişinin kendi kendine ilham verdiği ve sonucunda köklü çözümlere ulaştığı önemli çalışma zamanlarıdır.


“Benim bir hedefim var…”

Hedefe ulaşmak konusunda bir çalışma gerçekleştirilir.


Ya da…
“Bir hedef belirlemek istiyorum…”
“……. Konuda çalışmak ve bu durumu halletmek istiyorum…”

Öğrenciler, öğrenci koçluğu çalışması ile, belirledikleri hedefe, almak istediği sonuca kolayca ulaşabilirler. Kendi çözümlerini içsel kaynaklarını kullanarak yaratabilirler. Böylece bir durumla baş ederek, kendi çözümlerini bularak, özgüvenlerini geliştirirler. Öğrenci Koçluğu çalışması, danışman (koç) ile danışan arasında gerçekleşir. Koçluk teknik ve yöntemleri, çözüm odaklıdır.

Öğrenci, koçluk seansında şu konular üzerinde çalışabilir:

Hedef belirlemek,
Hedefe doğru odaklanmak,
Zaman planı yapmak,
Zamanı doğru ve etkili kullanmak
Ders çalışma stratejileri,
Daha iyi konsantrasyon
Verimli çalışma konusunda yol almak,
Kendi zihnini yönetme becerisi,
Kaygı ve stresle baş etmek,
Eyleme geçme adımlarını belirlemek ve eyleme geçmek
Sınav ve okul başarısı
Hayat başarısı-Vizyonu

Anlayışımız:

Önemli olan nerede olduğumuz değil, nerede olmak istediğimizdir. Önemli olan çok çalışmak değil, doğru ve etkili çalışmaktır. Önemli olan öğrenmek değil, öğrendiklerini uygulayabilmek, eyleme geçebilmek, gerçekten olmak istediğimiz insan olabilmektir.