Kurumsal Koçluk / Lider Yönetici Koçluğu Uluslararası Sertifika Programı

Eğitim Yöntemi :
Teorik ve uygulamalı

Eğitim Süresi :
70 saat

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi - Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü İşbirliği ile Kurumsal Koçluk / Lider Yönetici Koçluğu Uluslararası Sertifika Programı

Amaç: Yönetici, lider vasıflarını ve bakış açısını, Koçluk kimliği ve bakış açısı ile güçlendirmek. Kurumsal alanda Koçluk yöntem ve tekniklerinden ustalık boyutunda fayda sağlamak
 
Hedeflenen: Koçluk yöntem ve tekniklerini iş dünyasında iletişim, karar alma süreçleri, strateji, takım olabilme, hedef belirleme ve hedefe odaklanma, kriz yönetimi vb. kritik süreçlerde etkin biçimde kullanabilmek

Niçin Kurumsal Koçluk:

 • İletişimde ustalık boyutunda farkındalık ve etkiletişim yaratmak
 • Koçluk, yönetici ve lider olabilme gücünü içsel kaynaklarla destekler.
 • Koçluk; kurum içinde çözüm odaklı bakış açısını geliştirir ve destekler.
 • Koçluk; her kurumun temel ihtiyaçları güçlü sorularla ortaya çıkarır; kuruma ayna tutar.
 • Koçluk takımdaşlık bilincini yükseltir.
 • Koçluk; kurumun ihtiyaç ve beklentilerinin tamamına, kuruma özgü bir şekilde çözümler geliştirir.
 • Koçluk, bireysel farklılıkları fark etmeyi, takımı biz bilincine taşımayı hedefler.
 • Koçluk, güçlü sorular sorma sanatını uygulayarak, iş süreçlerini en iyi biçimde yönetmenizi sağlar.


Eğitim İçeriği:

Etkin İletişim Koçluk Becerileri

 • Temel Koçluk
 • Etkin Dinlemek
 • İletişimde Çözüm Odaklı Bakış Açısı
 • Güçlü Uyum Becerisi
 • Güçlü Soru Sormak
 • Bedensel Farkındalık, Bedenin Dili
 • Gündem Konusunu Ele Almak
 • Güçlü Geri Bildirim Verebilmek
 • Farklı İletişim Kanallarına Uyumlanmak
 • Objektif-Nötr Olabilmek
 • Empatik Davranmak
 • İletişim Çatışmasına Çözüm Odaklı Yaklaşım


Kendine Koçluk Yap

 • Kendi Beyin Sistemini Keşfetmek
 • Kendine Koçluk-Liderlik Yapabilmek
 • Görsel Sistemin Gücünden Yararlanmak
 • Akut Durum/Dışarıdan Bakmak
 • Alışkanlık Yönetimi
 • Kendini Yöneten Zamanı Yönetir
 • Öncelikler-Planlanacaklar
 • Verimli-Nitelikli Zaman Için Koçluk
 • Yaşam Alanları Yönetimi
 • Doğru Zamanda Doğru Şeyi Yapma Bilinci

     
Yönetici Ve Lider Koçluğu

 • Güçlü Koçluk Soruları Işığında Liderlik
 • Liderlik Potansiyelini En Etkili Şekilde Açığa Çıkarmak
 • Güçlü Yönler-Geliştirilebilir Yönler
 • Liderlik Kaynaklarını Fark Edebilmek
 • Takımlara Etkili Liderlik Yapabilmek
 • Yönetici-Liderlik Envanteri
 • Ortak Liderlik Ve Yönetim Kültürü Oluşturabilmek
 • Kriz Ortamlarını Yönetmek
 • Kişisel Ihtiyaç Ve Beklentilere Yönelik Bireysel Çalışma


Liderin Farkındalık Dengesi

 • Liderlik Ve Yaşam Dengesi
 • Liderin Engelleri
 • Liderin Zeka Araçları
 • Lider Ve Öğrenen Örgütler
 • Liderin Duygusal Zekası


Kurum Kültürü:Liderin  Kurumsal Değerler Ve Vizyona Koçluk Yapması

 • Değerler Niçin Önemlidir?
 • Kurumsal Değerler Farkındalığı, Değerleri Tanımlamak
 • Değerleri Özümseme Yöntemi
 • Kurumun Büyük Vizyonu
 • Kurumun Vizyonu Işığında Buluşmak
 • Bireysel Değerlerimizi Kurumsal Değerlerle Nasıl Ortak Paydada Buluşturabiliriz?

     
Kurumsal Koçluk Sisteminin Kurumdaki İşleyişi

 • Kurumda Kariyer Yapılanmasına Koçluk Yapmak
 • Kariyer Koçluğu
 • Kariyer İçin Değerleri, Hedefleri ve İnançları Tanımlamak (Drama Çalışması)
 • Değerleri Doğru Konumlandırmak
 • Sorular Cevaptır
 • Kurumsal koçluk Sistemini Kurumda İşler Hale Getirmek
 • Kurum İçinde Kurumsal Koçluk Nasıl Uygulanır?
 • Kurumsal Koçluk Sistemini Kurmuş Firmaları Model Almak


Takım Koçluğu: Lider Olarak Takımına Ve Hedeflerine Koçluk Yapmak

 • Takımı Tanımak
 • Kurumsal Tanımlar, Sorumluluklar, Ortak Paydalar
 • Bireysel Farklılıklar Niçin Grupların Zenginliğidir
 • Benzer Yönler-Farklı Yönler
 • Takımın Güçlü Yönleri-Geliştirilebilir Yönleri
 • Takım Olabilme Referanslarının Gücü
 • Niçin Hedefler Kurumlar Için Vazgeçilmezdir
 • Hedef Neye Göre Belirlenir?
 • Bireysel Hedef Gündemleri/ Kurumsal Hedef Gündemleri
 • Kısa Vadeli/ Uzun Vadeli Hedefler
 • Hedefi Ölçümlemek Ve Somut Hale Getirmek
 • Hedefe Odaklanmak
 • Hedef Için Eyleme Geçebilmek
 • Aksiyon Planı Yapmak
 • Hedef Yöntem Ve Teknikleri
 • Takım İçin Değer Üretme

     
Süre: 7 tam gün/ Eğitmenlerle 49 saat,
Koçluk uygulamaları ile birlikte  70 saat.


Eğitim Takvimi/ Eğitmenler:

Eğitim program- tarihleri ve eğitmenleri şunlardır:
11-12-18-19-24-26 Haziran tarihlerindeki eğitimi Serap Talay / Psikolog-Profesyonel Koç  
25 Haziran tarihindeki eğitimi Filiz Güleç Kutlu/Profesyonel Koç-Eğitmen

Eğitim Kazanımları Neler Olacak?

 • Koçluk-Liderlik yeteneğini birarada kullanabilmek,
 • Önce kendine, sonra kuruma, takıma koçluk yapabilmek,
 • İş hayatı-özel hayat dengesini sağlıyor olmak,
 • İletişim becerisinde ustalaşıyor olmak,
 • 360 derece bakış açısıyla düşünerek doğru karar almak,
 • Stratejik düşünebilmek ve hareket edebilmek,
 • Olaylara, kişilere, durumlara dışarıdan, balkondan (bütünden) bakabilmek: Parçaları ve bütünü birlikte düşünme ve hareket etme yeteneğini kazanmak
 • Kurumun değerleri, vizyonu ve hedeflerini koçluk yöntemleriyle yükselterek ileriye taşıyabilmek
 • Stres, öfke, panik vb. durumları esnek bir şekilde yönetebilme gücü kazanmak ve bu durumlara nötr açıdan bakabilmek
 • Kriz ortamlarında, kaos vb. durumlarda sağduyu ile hareket edebilmek.


Kimler bu eğitime katılabilir?
Kurum yöneticileri,  kurumlara liderlik ve yöneticilik yapmayı hedefleyenler, profesyonel koçlar, koçluk eğitimi almış olan ve kurumlarla çalışmak isteyenler, kurumlara eğitim hizmeti verenler, kurumsal mentör ve danışmanlar.

Sertifikasyon: Programın tamamına katılan ve koçluk uygulamalarını yerine getiren katılımcılarımız, Uluslararası geçerli olacak Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü-Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Egesem) Çözüm Ortaklığında “Kurumsal Koçluk/Lider Yönetici Koçluğu Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.