NLP Practitioner Uluslararası Sertifika Programı

Değişim Dönüşüm Atölyesi

NLP bir davranış biçimidir. Bir yöntemdir. Bir teknolojidir.
Mükemmeliğin bilim ve sanatıdır: İnsan mükemmelliğini inceler.

NLP Practitioner Değişim ve Dönüşüm Atölyesi:

Kendini tanımak, iletişimini güçlendirmek, hayatı yapılandırmak, hayat başarısı yaratmak, içsel gücü-potansiyeli uyandırmak, hayatında değişim ve dönüşüm yaratmak isteyenleri her yönüyle tatmin edecek 7 tam günlük bir eğitimdir.
 

Amaç

İnsanın mükemmel potansiyelini davranış biçimi olarak hayata geçirmesini sağlamak
Bireyin, hayat alanlarında çözüm istediği noktalarda, kendi kaynakları ile çözüm geliştirmesini sağlayacak teknik ve yöntemleri sunmak, kendi üzerinde uygulatarak değişim ve dönüşüm yaratmak.
 

İçerik

 • NLP nedir?
 • NLP varsayımları, temel prensipleri
 • Beynimizin çalışma sistemi
 • Beynimizi etkili kullanma yöntemleri
 • Bilinç seviyeleri ve öğrenme biçimlerimiz
 • NLP ile iletişim teknikleri
 • Sağlıklı iletişim için uygulamalar
 • Uyum ve ahenk oluşturma teknikleri
 • Esneklik
 • Beden dili
 • Filitrelerimiz ve yaşama etkileri
 • Beynimizin 6 boyutta çalışma basamakları ve üst düzeyde tam kapasitede beyni çalıştırma biçimleri
 • Geçmiş kayıtları değiştirmek, sistemi başarıya götürecek size özel yeni program kayıtları eklemek
 • Geçmişin sınırlayıcı etkisini, olumsuz deneyimleri silmek,
 • Olumlu deneyimlerin referansini güçlendirmek
 • Affetmenin özgürlüğünü yaşamak
 • Suçluluk, affedememe vb. olumsuz duyguların bloke edici etkisinden kurtulmak
   

Meta Programları

Her insan neden farklı algılar, farklı öğrenir, hayata farklı bakar ve farklı davranışlar gösterir.
Size özel öğrenme biçimleri, size özel algı pencereleri ve kapasiteniz doğrultusunda kullanma yeteneğini kazandırmak, geliştirmek
 

Yeni davranış geliştirme

"Ben buyum" anlayışını değiştirmek, sevmediğimiz huylardan özgürleşmek
Hayatımızda olmasını istediğimiz davranışları edinmenin kolay yolları
Davranışını sevdiğimiz insanları model alma
Kendi iyi davranışlarımızı model alma
 

Zaman algısı

Zamana içeriden/dışarıdan bakıp kontrol sağlamak… Zamanı genişleterek yaşam doygunluğunu arttırmak. Zamanı daraltıp ataletten çıkmak
Zamana hükmedebilme

Özgüven geliştirmek

Başarma basamağının temellerini doğru oluşturmak ve diğer basamakları görebilme vizyonu
 

Çabalar-çağrışımlar

Kolay öğrenme çabası
Özgüven çabası
Yüksek performans çabası
Hayatta olmanın güçlü yönlerini sağlam çağrışımlarla oluşturmak
 

Temsil sistemler, alt sistemler ve uygulamaları

İletişim içinde olduğumuz insanlarla aynı dili konuşmak, doğru mesaj vermek, aynı frekansa girmek, bizi besleyen ilişkiler geliştirebilmek
 

Korku ve endişeleri yenme

Korku bizden nasıl korkar? 
Korku bariyerinin yıkılmasıyla sevgi enerjisiyle buluşmak
Kendimizle ve hayatla sağlıklı bir bağ kurmak, güçlenmek
Fobileri yenmek, engelleri aşmak, güçlenmek
Korkudan özgürleşme ile, başarıları basamaklarını hızla çıkmak, katlayarak çoğaltmak
 

Sınırlayan inançlardan özgürleşmek

Engelli düşünceleri ortadan kaldırmak
Sağlıklı düşünce biçimleri geliştirmek
Pozitif bakış açısı ile gelecek vizyonu yaratmak
 

Kimlikler, roller ve değerler

Güçlü kimliklerle iş yaşamı ve özel yaşamı yapılandırmak
Hayattaki rollerimizi anlamlı hale getirmek
Güçlü kimliklerden diğer rollerimize kaynak aktarımı
Değer sistemleri ile yaşam amaçlarımıza bakabilmek
Değerlerimizi yaşamımıza alarak yaşamak
 

Milton Model

Bilinç altına seçenekler sunarak, doğru ve etkili mesajlar vermek
Dili doğru ve etkili kullanarak, iç dünyayı yapılandırmak
Metaforlar
 

Ataleti yenmek

Sürekli içsel motivasyon sağlayabilmek
 

Kimler katılabilir?

 • Güçlü bir iletişime sahip olmak isteyenler
 • Farkındalık geliştirmek isteyenler
 • Hayatını olumlu yönde değiştirmek isteyenler
 • Olmak istediği "ben"e ulaşmak isteyenler
 • Kariyer planı yapanlar, hedef odaklı çalışanlar
 • Başarmanın gücünü ve zevkini yaşamak isteyenler
 • Hayata bakış açısını değiştirmek isteyenler
 • Ön yargılarını yıkmak isteyenler
 • Kendi sistemini tanımak ve kendi liderliğini eline almak isteyenler
 • Takım olmayı isteyenler
 • Kendini yaşamak isteyenler
 • Potansiyelini üst düzeyde kullanmak isteyenler
 • İçsel zekasını ve sezgisel gücünü geliştirmek isteyenler
 • Hayatında devrim yapmak isteyenler

Eğitim Süresi

60 saat

Eğitim Tarihleri

9-10-11-12-13-14-15 Ağustos 2016