Bireysel

NLP Bireysel

Neuro Linguistic Programming (Duyu Dilbilimsel Programlama) Zihni Kullanma Klavuzudur. Beynimizi çocukluğumuzdan başlayarak nasıl programladığımızı, dış dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl iletişim kurduğumuzu ve...

Koçluk

Koçluk disiplini yeni yönetim anlayışları ile paralel gelişim göstermek isteyen her yönetim grubunun ihtiyaç duyduğu bir destek güç haline gelmiştir.

Yönetici Koçluğu

Yöneticilerin koçluk yaklaşımında olması kurumların ve şirketlerin gerçek potansiyellerini harekete geçirmesini sağlar.

Öğrenci Koçluğu

Koçluk seansları, koçla öğrenci arasında etik ilkelere dayalı ve profesyonel bir süreçtir. Koçlarla birebir yapılan her bir görüşme bir seanstır.